Dobrodošli na naši spletni strani!

Z vami že 30 let.

Z revizijo se ukvarjamo od leta 1994, to je od sprejema prvega zakona o revidiranju v Sloveniji. Imamo močno strokovno ekipo pooblaščenih revizorjev in sodelavcev pri revizijah. Po številu pooblaščenih revizorjev in obsegu opravljenih storitev spadamo med večje revizijske družbe v Sloveniji.

Smo ena prvih družb, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 30. septembra 1994 pod številko vpisa RD-A-008 (osma vpisana revizijska družba v Sloveniji), v izključno slovenski lasti.

Naša družba je od registracije dalje kadrovsko in lastniško stabilna, saj se strokovna ekipa po upokojitvi prve generacije revizorjev v zadnjih letih pomlajuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lahko se pohvalimo, da v šestindvajsetletni zgodovini našega poslovanja nad našo družbo ni bil uveden noben sodni postopek ali postopek izrednega nadzora pri Slovenskem inštitutu za revizijo zaradi ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podanega revizorjevega mnenja. V zadnjih osmih letih pa tudi nismo prejeli opominov ali drugih sankcij s strani Slovenskega inštituta za revizijo ali Agencije za nadzor nad revidiranjem, zaradi pomembnih nepravilnosti pri izvajanju revizij.