Zgodovina revizijske družbe

 

Smo ena prvih družb, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 30. septembra 1994 pod številko vpisa RD-A-008, v izključno slovenski lasti.

Revizijska dejavnost oziroma izvajanje storitev revidiranja se je v Sloveniji začela s sprejemom zakona o revidiranju v letu 1993. Tedaj smo takoj ustanovili našo revizijsko družbo, ki je bila 21. oktobra 1993 vpisana v sodni register in naslednje leto v register revizijskih družb. Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Začeli smo zbirati strokovno ekipo sodelavcev izmed strokovnjakov zaposlenih pri računovodskih in analitskih opravilih v različnih gospodarskih podjetjih in računovodskih servisih. Začeli smo s tremi pooblaščenimi revizorji, sedaj pa za našo družbo storitve revidiranja izvajajo:

  • tri pooblaščene revizorke z nazivom POOBLAŠČENI REVIZOR, ki ga podeljuje izključno Slovenski inštitut za revizijo
  • dve državni notranji revizorki za področje javnih financ
  • dva strokovna sodelavca z večletnimi izkušnjami, ki delata pod nadzorom vodji revizijskih skupin
  • in en začetnik, ki dela pod vodstvom izkušenih članov revizijskih ekip in se uvaja v delo pri reviziji
  • en sodelavec je vključen v izobraževanje za pooblaščenega revizorja.

Naša družba je od registracije dalje kadrovsko in lastniško stabilna, saj se strokovna ekipa po upokojitvi prve generacije revizorjev v zadnjih letih pomlajuje.

Sedež družbe smo v februarju 2018 preselili iz Industrijsko-obrtne cone Trzin v Ljubljano na naslov Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.

Lahko se pohvalimo, da v tridesetletni zgodovini našega poslovanja nad našo družbo ni bil uveden noben sodni postopek ali postopek nadzora pri Slovenskem inštitutu za revizijo zaradi ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podanega revizorjevega mnenja. V zadnjih letih pa tudi nismo prejeli opominov ali drugih sankcij s strani Slovenskega inštituta za revizijo ali Agencije za nadzor nad revidiranjem, zaradi pomembnih nepravilnosti pri izvajanju revizij.