Sodelavci Plus Revizije

 

Za našo družbo so nosilci izvajanja storitev revidiranja in svetovanja trije sodelavci z dovoljenjem za delo pooblaščenega revizorja, ki so vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem.

Nekateri od sodelavcev imajo tudi strokovne nazive:

 • državni notranji revizor

Poleg treh nosilcev dela z navedenimi strokovnimi nazivi pri izvajanju revidiranja in svetovanja sodelujejo še ostali naši sodelavci, ki so predvsem strokovnjaki iz računovodskega in davčnega področja. Imajo univerzitetno izobrazbo druge stopnje in večletne delovne izkušnje pri računovodstvu in reviziji. 

Številčna in strokovno močna ekipa naših sodelavcev je naša prednost.

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila Danica Kržišnikv letu 2000,
 • z opravljanjem nalog revidiranja se ukvarja od leta 1996, ko je pridobila naziv revizorke
 • ukvarja se s svetovanjem na področju računovodstva za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • pred pridobitvijo naziva pooblaščena revizorka je imela več kot 10 let izkušenj pri izvajanju računovodskih in analitskih del v gospodarskih družbah
 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2011
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2004
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2014.
 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2013
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2007
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2016.