Sodelavci Plus Revizije

 

Za našo družbo so nosilci izvajanja storitev revidiranja in svetovanja trije sodelavci z dovoljenjem za delo pooblaščenega revizorja, ki so vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem.

Nekateri od sodelavcev imajo tudi strokovne nazive:

 • državni notranji revizor
 • sodni izvedenec.

Poleg treh nosilcev dela z navedenimi strokovnimi nazivi pri izvajanju revidiranja in svetovanja sodelujejo še ostali naši sodelavci, ki so predvsem strokovnjaki iz računovodskega in davčnega področja, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju. Imajo univerzitetno izobrazbo druge stopnje in večletne delovne izkušnje pri računovodstvu in reviziji. 

Številčna in strokovno močna ekipa naših sodelavcev je naša prednost.

 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila Danica Kržišnikv letu 2000,
 • z opravljanjem nalog revidiranja se ukvarja od leta 1996, ko je pridobila naziv revizorke
 • je tudi sodna izvedenka za poslovne finance in opravlja tudi naloge izvedenstva
 • ukvarja se s svetovanjem na področju računovodstva za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • opravlja tudi davčno in poslovno svetovanje
 • pred pridobitvijo naziva pooblaščena revizorka je imela več kot 10 let izkušenj pri izvajanju računovodskih in analitskih del v gospodarskih družbah
 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2011
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2004
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2014.
 • naziv pooblaščena revizorka je pridobila v letu 2013
 • kot sodelavka pri opravljanju nalog se z revidiranjem ukvarja od leta 2007
 • naziv državna notranja revizorka je pridobila v letu 2016.

Trije drugi sodelavci po pogodbi o sodelovanju