Reference

Pri naši dejavnosti so za pridobivanje poslov poleg cene zelo pomembne tudi reference. Veliko poslov smo pridobili ravno na podlagi referenc, zato objavljamo primere nekaterih družb, kjer izvajamo revidiranje njihovih letnih računovodskih izkazov ali pa smo ga izvajali v preteklosti. Naši naročniki za revidiranje letnih računovodskih izkazov so predvsem srednje velike družbe (po opredelitvi iz zakona o gospodarskih družbah).

Z močno strokovno ekipo, s katero razpolagamo, lahko strokovno in v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi opravimo revizijo letnih računovodskih izkazov in druge sorodne storitve.

Strokovno ekipo, ki izvaja revidiranje, vedno oblikujemo tako, da je vodja revizijske skupine, to je pooblaščeni revizor, ki tudi podpiše revizorjevo mnenje, pri revidiranju stalno v neposrednem stiku z naročnikom revizije. Tako je seznanjen z vso naročnikovo problematiko, kar mu olajša podajo strokovno pravilnega revizorjevega mnenja. Tak način dela tudi naročniku zagotavlja možnost stalnega in neposrednega stika z odgovorno osebo izvajalca, tako da lahko naročnik že med letom pred izdelavo računovodskih izkazov in letnega poročila razčisti vse morebitne nejasnosti.

Podatki o nekaterih dejavnostih in družbah, kjer izvajamo ali smo izvajali revidiranje računovodskih izkazov od leta 2015 dalje:

Dejavnost trgovine

 • Štajerski avto dom d.o.o., Maribor
 • KEA d.o.o., Šentjur
 • Stahlgruber trgovina d.o.o., Ljubljana

Gradbena dejavnost

 • SGP Zidgrad d.o.o., Idrija
 • IMP d.d., Ljubljana
 • Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem

Proizvodna dejavnost

 • GEP ŠTALEKAR d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • STEM d.o.o., Nova Gorica
 • MBS List d.o.o., Loški potok

Storitvena dejavnost

 • SŽ-PP d.d., Ljubljana
 • Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.

Komunalna dejavnost

 • Loška komunala d.d., Škofja Loka

Tovorni transport

 • BRUS TRANSPORT d.o.o., Godovič

Invalidska podjetja in organizacije

 • Birografika Bori d.o.o., Ljubljana

Društva

 • Planinsko društvo Ljubljana Matica
 • Društvo Mohorjeva družba, Celje
 • DOPPS Slovenije, Ljubljan